WELKOM
Door middel van deze website willen wij proberen meer bekendheid te geven
aan dit stukje Belgische posthistorie in de hoop ook anderen, en zeker ook de jongeren, voor dit unieke verzamelgebied te interesseren.
Ook willen wij informatie verstrekken over de Belgische Legerposterijen in het algemeen, ingedeeld naar periodes uit de Belgische geschiedenis.
Daarnaast willen wij door studie en uitwisseling van gegevens elkaars kennis
over dit onderwerp vergroten.
Wilt u meer weten ? Klik dan op de enveloppe middenboven.