© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©

DE EERSTE MILITAIRE POSTSTEMPEL VAN BELGIË

De eerste militaire poststempel van BELGIË , beter gekend als de "VOORLOPER" werd in 1948 ontdekt door de Heer Jozef SYMENS.
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©
     OPENING

In de "MONITEUR BELGE" Nr. 211 van 29 Juli 1835 staat : Een brievenpost is sinds enkele dagen opgericht, van DIEST naar het Kamp van BEVERLOO.

De eerste gekende stempel dateert van 30 JULI 1835, zodat men kan aannemen dat de openingsdatum rond 30 JULI 1835 moet liggen.
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©
SLUITING

De omzendbrief Nr. 152 van 22 MAART 1838 deelt de inwerkingstelling mede van een ontvangkantoor in het Kamp van BEVERLOO van 1 APRIL 1838.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat met de opening van dit kantoor, de "VOORLOPER" buiten gebruik werd gesteld. De laatst gekende stempel dateert van 13 SEPTEMBER 1837.
    
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©
Tot op heden zijn er 13 van de stempels gekend.
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©
 Stempel : SERV. DE L'ARMEE BELGE   //   BAU PRINCIP. DES POSTES
 Lokatie : KAMP van BEVERLOO

 Collectie BFADR

Datum gebruik : 10 SEPT. 1836
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©
Op te merken valt dat dezelfde stempel gedurende de ganse gebruiksperiode steeds in het rood werd geslagen , en dat tijdens de jaarwisseling telkens het jaartalcijfer opnieuw werd gegraveerd.
© Copyright 2010 | H.R. Holdijk ©